Den Lille Nøttefabrikken får ros av utenriksministeren

Pressemelding, fredag 19. Juni 2015

Norsk nøttesalg bygger lokalsamfunn i Mosambik

Nordmenn er storforbrukere av nøtter, noe som bidrar til inntektsutvikling for fattige bønder i Mosambik. Med en ny, bærekraftig forretningsmodell viser Den Lille Nøttefabrikken i samarbeid med Norges Vel og med hjelp fra norske bistandsmidler, hvordan kombinasjonen næringsliv og langsiktig bistand skaper positiv vekst i utviklingsland. Nå etterlyser Utenriksministeren flere aktører som gjør det samme og lanserer en Stortingsmelding om norsk bistandspolitikk og næringsutvikling.

 

Den Lille Nøttefabrikken
Høytoppløselige bilder fra møtet mellom Utenriksministeren, Den Lille Nøttefabrikken, Norges Vel og INCAJU, samt produktbilder

– Vi i Den Lille Nøttefabrikken reiser verden rundt på jakt etter de beste cashewnøttene. De fant vi i Mosambik, hos småbønder som dyrker nøtter på familieeide gårder. I samarbeid med det lokale bondeeide selskapet INCAJU , Norges Vel og NORAD, gjorde vi det mulig å etablere en transparent og mindre miljøbelastende verdikjede. Nøttene du finner i butikken merket ”Cashew fra Mosambik” er derfor ikke kun en pose med nøtter. Det er også et konkret resultat av en fremtidsrettet strategi for lokal næringsutvikling som gir tilgang til kvalitetsprodukter for norske forbrukere, sier Anders Brynildsen, Markeds- og utviklingsdirektør i Brynild Gruppen, som eier Den Lille Nøttefabrikken.

Tradisjonelt blir cashewnøttene høstet og sendt ut av Afrika for knekking og rensing. Ved å bidra til at dette gjøres lokalt i Mosambik mangedobles verdiskapningen, som bidrar til en bedre hverdag for mange som bor på den fattigdomspregede landsbygda. Det har også redusert miljøbelastningen i verdikjeden, og siden lansering i 2014 har 4.000 bønder levert nøtter til ca. 1 million solgte poser.

Næringslivet deltar i fattigdomsbekjempelsen

– Nøttene som står i norske butikkhyller har skapt arbeidsplasser og et bedre liv for fattige bønder i Mosambik. Regjeringen ønsker at mer av norsk bistand skal bidra til næringsutvikling i fattige land, slik som det har blitt tilrettelagt for her. Vi lanserer derfor en stortingsmelding som forteller hvordan bistand i større grad skal tilrettelegge for private investeringer. På den måten bidrar bistanden til å skape jobber og redusere fattigdom – utenriksminister Børge Brende.

 

Den Lille Nøttefabrikken

 

I forbindelse med fremleggelsen av Stortingsmeldingen er Filomena Maiopue,  direktøren for INCAJU invitert til Norge for å møte Brynild Gruppen, samt bli med Utenriksministeren for å følge produktene helt til de når forbrukerne i butikk.

– Langsiktig næringsorientert bistand virker. Det bygger kapital og kunnskap, noe som muliggjorde iverksettelse av cashewsamarbeidet med Brynild Gruppen. Når Norges Vel og Felleskjøpet sammen startet arbeidet i Mosambik i 2002, var målet at bøndene skulle være organisert med sitt eget selskap som kan delta sammen med større private aktører i å utvikle produksjon og lokal verdiskapning. Bedre organisering og økt eierskap i verdikjeden er neste hovedmål, sier Øyvind Ørbeck Sørheim, administrerende direktør i Norges Vel.

 

Den Lille nøttefabrikken

 

Utviklingsfond

Et Cashew utviklingsfond er også etablert. Målet er å gi kunnskap og insentiver til den mosambikanske bonden for å øke volumet av cashew slik at de erfarer både sosial- og økonomisk utvikling. Et program for treplanting er etablert, der 50 000 cashewtrær så langt er plantet. Planting av trær, sammen med opplæring, kan mangedoble inntektene for bonden. Utover dette har trærne positive effekter på jordsmonn og klima.

– Vi i Brynild Gruppen er stolte og ydmyke over bli trukket frem av Utenriksminister Børge Brende som et eksempel på hvordan norsk næringsliv og bistandsmidler gir forbrukerne kvalitetsprodukter og lokale bønder i Mosambik bedre livs- og arbeidsvilkår – Anders Brynildsen.

Fakta

Brynild Gruppen er en familieeid næringsmiddelbedrift med lange tradisjoner som eier og utvikler merkevarene Den Lille Nøttefabrikken, Brynild, Dent, Minde Sjokolade og Michael’s Farm. Brynild Gruppen har ca. 230 ansatte og har en årlig omsetning på 700 millioner kroner. Majoriteten av omsetningen skjer i Norge og det resterende i Norden for øvrig. Hovedkontor og produksjonsanlegg ligger i Fredrikstad. Den Lille Nøttefabrikken er markedsleder på nøtter og selger Cashew fra Mosambik i ca. 2500 butikker i Norge. Cashew er en svært viktig nøttetype for Den Lille Nøttefabrikken og står totalt for ca. ¼ av volumet. www.nottefabrikken.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Hilde Sandmæl, kategorisjef
Hilde.sandmel@brynildgruppen.no
Tlf.: 95 26 50 59

Norges Vel: Karsten Gjefle, Seniorrådgiver (ansvarlig Mosambikprogrammet)
karsten.gjefle@norgesvel.no
Tlf.: 41 04 22 75